จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบจากเขื่อนปากมูลถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/49/2563(บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฯ ฉบับที่ 2)
วันที่ทำสัญญา :
10 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-10 15:40:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 10 มิ.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
2 28 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
1 2 มี.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ