จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำศาลาอูมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/31/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 09:40:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5