จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ เริ่มจากหมู่บ้านสุขถาวร ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/74/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 10:13:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์