จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/76/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-03 13:26:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์