จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนพื้นที่โซนสูง สถานีแม่ข่ายประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/64/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 13:26:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ส.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์