จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/049/2563
วันที่ทำสัญญา :
9 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-26 14:30:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1