จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กสแตนเลสรับแผ่นเอียงช่วยตกตะกอน และปรับปรุงระบบระบายตะกอน โรงกรองน้ำขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๘๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด และเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๔ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด (โรงกรองน้ำหนองประจักษ์) ,ซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดวัดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/88/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 17:23:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7