จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๖๖๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๕๐ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/85/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 17:21:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7