จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/68/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-13 13:37:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 พ.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์