จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงถังตกตะกอนระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant 1 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขามหาสารคาม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/63/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-20 16:09:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6