จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 4 (บริเวณภายในหมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก)
เลขที่สัญญา :
มล 10/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-30 14:01:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2563 นางอัมพร เจียรสกุลสุข