จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาปากพนัง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/46/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 18:53:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค