จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/25/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-05 15:31:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5