จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หจก.ก่อการดี คอนสตรัคชั่น โครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคทาวน์ ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.10/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-28 10:34:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2563 นายชัยวัฒน์ ชินอาจ