จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.อด.9/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-28 10:29:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ม.ค. 2563 นายชัยวัฒน์ ชินอาจ