จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสำนักงาน (ชั้นเดียว) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.17/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-28 09:27:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี