จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประสานท่อ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาบ้านไผ่
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.บผ./3/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-27 11:10:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2563 นางมณีรัตน์ สีแพน