จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
5/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-06 11:42:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 นางสาววิภาพร โมกแก้ว