จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.11/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-24 13:44:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ม.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์