จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/28/2563
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-05 15:40:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5