จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.16/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 12:14:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 5552027