จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสงวนวงษ์ หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
เลขที่สัญญา :
7/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-22 11:58:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ม.ค. 2563 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์