จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากำแพงเพชร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา กพ.11/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-03 13:02:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2563 นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง