จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.15/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-27 10:08:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ม.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์