จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ 		 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.08/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 15:53:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2562 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์