จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ศรุตา ๒๐๑๕ จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านศรุตา ในไร่ (เฟส ๒) ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.10/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 15:40:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์