จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (กระสัง) อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (น.กระสัง)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/74/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-09 16:25:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ