จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำชะอี หมู่ 6, บ้านโคกป่าหวาย หมู่ 7 , บ้านม่วง หมู่ 8 , หมู่ 11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี และ บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/80/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 16:38:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ