จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกเทพธานี ถึง แยกสลักได และทางหลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลักได ถึง กม.9+150 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/78/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 11:02:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ