จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอรัญประเทศ
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้่างเหมาเพื่อปฏิบัติงานของ กปภ.ในระบบผลิต
เลขที่สัญญา :
กปภ.อร.025/63
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-03 14:51:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ