จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ กปภ.สาขาเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/17/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 10:26:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7