จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จากบริเวณห้องแถวเลขที่ 125 ถึงบริเวณเล้าไก่นางจินดา โพธิ์ศรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.35/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-05 20:17:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ