จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.จักรไพศาล เอสเตท (มหาชน)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.13/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 11:14:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2563 นส.นิชานันท์ นพคุณ