จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเถอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/32/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-14 14:03:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์