จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางเข้าไปวัดห้วยหิน ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/61/2563
วันที่ทำสัญญา :
19 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 13:18:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์