จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นส.หม๊ะกลือซง ปิ เลขที่ 21 หมู่ 7 ถนนระแงะมรรคา 26/1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.15/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 18:14:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 5552027