จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 4 สถานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.034/2563
วันที่ทำสัญญา :
31 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-07 11:20:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ