จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.3/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-22 14:54:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว