จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 13/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 13:33:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ม.ค. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ