จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ชร.23/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-10 13:40:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2562 นางพิณประภา เมืองสิงห์