จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากำแพงเพชร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกถนนพิทักษ์บุญยง ถึง ถนนสรรสิทธิกิจ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา กพ.3/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-03 14:09:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง