จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 2 รหัส CVM24 PT สถานีผลิตน้ำป่าตัน
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 10/2563
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-09 11:41:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2563 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์