จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 (ระยะที่ 2) ตอนแยกทางหลวง 4014-หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/19/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 18:48:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค