จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-14 10:51:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2563 นางนริศรา คุ้มคชสีห์