จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
01/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 10:14:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ม.ค. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ