จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.15/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-04 14:00:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ธ.ค. 2562 นายอรุณ แสงมณี