จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว หมู่ 6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.มร.ที่ 2/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-26 15:03:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2562 ธนิวรรณ ชูอินทร์