จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/017/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
30 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-25 18:29:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1