จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.บ้านมงคลสิทธิ์ โครงการบ้านมงคลสิทธิ์ ซ.เสม็ดเรียง 20 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.14/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-03 10:13:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ม.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์