จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.8/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-02 11:51:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ม.ค. 2563 จินดา หงษ์บิน